برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۶۴ پیرانشهر
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۸/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :