برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی سراولادان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ 281 کرمانشاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :