برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی دادستان

نام : علی دادستان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : یگان امداد
استان درخواستی : گلستان / مينو دشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :