برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حمیدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : نیروی هوایی اصفهان هشتم شکاری
استان درخواستی : اصفهان / نجف آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹اعزام‌به خدمت شدم که افتادم اصفهان نیروی هوایی الان میخوام بایک نفر که تو نیرو انتظامی جابه جا کنم بخاطر خرجی بده خانواده هستم مدرکمم سیکل هست