برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی گل محمد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : خوزستان / اميديه
پادگان محل خدمت : پنجم شکاری شهید اردستانی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :