برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی گرگیچ

نام : علی گرگیچ
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مشکلات خوانوادگی