برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی کارگر المالو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : پرافند هوایی شهید جودکی اهواز
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : منطقه پداه شمال غرب
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :