برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی پیرزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران رودکی
استان درخواستی : خوزستان / انديمشك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳/۱۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :