برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی پیرالو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

دوری مسیر