برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی وزیری

نام : علی وزیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : شهید عباس کشاورزیان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : .
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :