برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی نیکدل

نام : علی نیکدل
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه شهرستان کرمان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

نیرو انتظامی مشهد هرجا بود تلفن اسایشگاه 0342 182 5258