برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی مینایی طهنه

نام : علی مینایی طهنه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : پادگان ۱۹۲ زرهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند نود و هشت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :