برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی محمودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : کهریز
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خدمت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :

سلام من سربازی در ارومیه ، کهریز در پادگان امام سجاد هستم و خواستار جابه جایی با سربازی که اهل ارومیه و در تبریز در حال خدمت هست را دارم .