برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی محمد خاکسار

نام : علی محمد خاکسار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : اصفهان / شاهين شهر
پادگان محل خدمت : شهید خرازی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

محل کارم تهران