برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی فسنقری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : گروه۲۲توپخانه
استان درخواستی : سمنان / شاهرود
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۹/۲/۳
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :