برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی فدایی

نام : علی فدایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی بانه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :