برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی علی نژاد

نام : علی علی نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :