برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی علی بابایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : ۲۲ توپخانه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / مرند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :