برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی عبدی

نام : علی عبدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :