برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی عامری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : پاسگاه کندر
استان درخواستی : سمنان / سمنان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

جابجای