برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی طالبی

نام : علی طالبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : اردبیل / اردبيل
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :