برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی صفی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی سرخس
استان درخواستی : مازندران / بابلسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/6/1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :