برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی شعبانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :