برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی شریفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : مالک اشتر
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :