برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی سلیمان زاده

نام : علی سلیمان زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : پسوه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :