برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی سلامی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : حمزه سیدالشهدا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :