برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی سقایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : تهران / بومهن
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یکم اسفند
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

درجه زیاد مهم نیس پایه خدمتم حل شدنیه فقط هرکی از شرق مازندران تمایل به جابجایی داره به پردیس تناس بگیره... شیرینی هم داره..