برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی ساجدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : شهید برادری
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :