برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رنجکش

نام : علی رنجکش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / دوگنبدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :