برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضوانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : گروه پدافند هوایی کرمانشاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/08/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :