برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضا حسینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری مرکزی
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :