برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضا آذری

نام : علی رضا آذری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

بدون توضیحات