برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : فارس /
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سربازی هستم بنا به دلایل خانوادگی نیاز به انتقال دارم