برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رستگار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : مازندران / چالوس
پادگان محل خدمت : بیمارستان امام رضا
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :