برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رستمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : آذربایجان غربی / چایپاره
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :