برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حسینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : مرکذفاواظفر
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۰/۱۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :