برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حسنی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۶/۹۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :