برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حسنی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی ۳۱۶ شهید سرلشکر قهرمان دودانگه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

فوری