برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی حاجی طاهری

نام : علی حاجی طاهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : ۲۱۶ زرهی
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :