برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی جعفری

نام : علی جعفری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : پرندک ۰۲
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

به علت دور بودن مسیر از محل خونه و سرکار