برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی جباری

نام : علی جباری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : منجیل اباد ۱۵
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۱۱/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پادگانی که هستم بهترین جاست نه کسی کاری داره نه هیچی فقت میخام تو شهر خودم باشم