برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی تقی نسب

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : گلستان / گنبد كاووس
پادگان محل خدمت : کرند
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1397/09/18
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :