برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی بیت سیاحی

نام : علی بیت سیاحی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
استان محل خدمت : بوشهر / عسلویه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :