برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی بکدیلو

نام : علی بکدیلو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / پارس آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :