برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی باقرزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : بازارچه باشماق
استان درخواستی : ایلام / مهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

بنده در مریوان در گروهان باشماق بازارچه مرزی مشغول خدمتم جام ن گشت داره ن کمین فقط پست باید بدی اونم چون بازاچه است خیلی زود گذره چون هميشه با افراد زیادی ارتباط داری دلیل انتقالمم فقط زیادی مسافته هر کسی از ایلام یا کرمانشاه خواست در خدمتش هستیم شماره آی هم که دادم مال پدرمه