برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی اصغر افراسیابی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : فرودگاه اراک
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز فرودگاه اراکم ب دلیل مشکلات خانوادگی باید برم قم جاش خدایی خیلی خوبه مخصوصا برای بومی ها