برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 97/10/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام من سرباز دادگاهم درخواست جابه جایی دارم میخوام تهران خدمت کنم من محل خدمتم زنجانه