برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا ..

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : لشکر 5 نصر
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/8/98
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :