برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا وجدانی

نام : علیرضا وجدانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهرضا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شش ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :