برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا مولایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
استان محل خدمت : گیلان / رشت
پادگان محل خدمت : اطلاعات
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

متاهل هستم دنبال یگانی ام که روزبرگ یا 24 24 باشه